• Γεώργιος Λιανός

Άκυρη η απόφαση για μη συμμετοχή ΠΑΕ σε πρωτάθλημα λόγω παραβίασης της αρχής της αμεροληψίαςCAA Bordeaux απόφαση της 25.6.2019, 17BX02198 και 17BX02199


Διοικητικό Εφετείο Μπορντό (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux). Επαγγελματική ένωση. Απόφαση για μη συμμετοχή ΠΑΕ σε πρωτάθλημα συγκεκριμένης κατηγορίας. Η απόφαση για μη συμμετοχή ΠΑΕ σε πρωτάθλημα συγκεκριμένης κατηγορίας είναι άκυρη λόγω παραβίασης της γενικής δικαϊκής αρχής (principe général du droit) της αμεροληψίας (impartialité) του αποφασίζοντος οργάνου, καθώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της επαγγελματικής ένωσης είχε προβεί πριν την έκδοση της απόφασης σε δημόσια δήλωση σε ραδιόφωνο, από την οποία ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι είχε ήδη σχηματισμένη και μη δυνάμενη να ανατραπεί, δηλαδή προκατειλημμένη, γνώμη για την υπόθεση. Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη.