• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη για τραυματισμό αθλητή ποδοσφαίρου σάλαςCA Versailles απόφαση της 28.4.2022, 21-00407


Εφετείο Βερσαλλιών (Cour d'Appel de Versailles). Αγώνας ποδοσφαίρου σάλας. Τάκλιν από πίσω σε αθλητή της αντίπαλης ομάδας που του προκάλεσε ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του αριστερού γόνατος. Αστική ευθύνη. Στις αθλητικές δραστηριότητες που ενέχουν υψηλούς κινδύνους για βλάβη της υγείας και σωματειακής ακεραιότητας, αδικοπραξία στοιχειοθετείται μόνο σε περίπτωση εσκεμμένης ή πρόδηλης παραβίασης των κανόνων παιδιάς (manquement délibéré ou manifeste aux règles du jeu). Η απόφαση του διαιτητή του αγώνα σχετικά με το αν συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελεί φάουλ δεν επηρεάζει την κρίση του δικαστή σχετικά με το αν η συμπεριφορά αυτή στοιχειοθετεί αδικοπραξία. Το τάκλιν που πραγματοποιήθηκε από πίσω και με βιαιότητα κατά τη διεκδίκηση της μπάλας και προκάλεσε ζημία στον αθλητή στοιχειοθετεί χονδροειδή παραβίαση των κανόνων παιδιάς (faute grossière des règles du jeu). Ο εναγόμενος αθλητής υπέχει αστική ευθύνη για την υπαίτια ζημία που προκάλεσε στον αντίπαλό του και επομένως η ασφαλιστική εταιρεία που είχε συμβληθεί με αυτόν υποχρεούται να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη ζημία, π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών κ.λπ. Απορρίπτει την έφεση.