• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη για τραυματισμό αθλήτριας αναρρίχησηςCA Rennes απόφαση της 24.6.2022, 19-02425


Εφετείο Ρεν (Cour d'Αppel de Rennes). Αναρρίχηση. Πτώση αθλήτριας αναρρίχησης από τεχνητό τοίχο κατά τη διάρκεια άσκησης που της προκάλεσε κάταγμα αστραγάλου και ολική ανικανότητα για εργασία για διάστημα 90 ημερών. Αστική ευθύνη. Οι διοργανωτές αθλητικών δραστηριοτήτων υπέχουν υποχρέωση πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας (obligation de prudence, de diligence et de sécurité) έναντι των αθλητών και αθλουμένων που ασκούν συγκεκριμένο άθλημα στις εγκαταστάσεις τους. Μολονότι το αθλητικό σωματείο χρησιμοποίησε επόπτη εθελοντή και το προβλεπόμενο στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ταπί, ο επόπτης εθελοντής, που γνώριζε το επίπεδο αρχαρίων της ενάγουσας, έπρεπε να προβλέψει τον αυξημένο κίνδυνο, που ενυπάρχει λόγω της απειρίας της και της κακής διαχείρισης των τεχνικών κινήσεων (risque accru, inhérent à son inexpérimentation et à sa mauvaise maîtrise des gestes techniques), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα προστατευτικά μέτρα με την εγκατάσταση πιο παχιάς και απορροφητικής κατασκευής ταπί, ικανότερης να μετριάσει το ατελές άλμα ενός αρχάριου αθλούμενου. Το εναγόμενο αθλητικό σωματείο υπέχει αστική ευθύνη για την υπαίτια ζημία που προκάλεσε στην αθλήτρια και επομένως υποχρεούται να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη ζημία, π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, απώλεια μισθών από την ολική ανικανότητα για εργασία για διάστημα 90 ημερών κ.λπ. Δέχεται εν μέρει την έφεση.