• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη αθλητικής ομάδας ράγκμπυ για τραυματισμό αθλητή της αντίπαλης ομάδαςCA Nancy απόφαση της 30.9.2021, 20-02422


Εφετείο Νανσύ (Cour d'Appel de Nancy). Αγώνας ράγκμπυ. Χτύπημα αθλητή ράγκμπυ, του οποίου η ακριβής ταυτότητα παραμένει αδιευκρίνιστη, σε αθλητή της αντίπαλης ομάδας που του προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς (πτώση στο έδαφος, αδυναμία κίνησης και αδυναμία αίσθησης των 4 άκρων). Αστική ευθύνη αθλητικής ομάδας. Οι αγωγικοί ισχυρισμοί του θύματος απεδείχθησαν από μαρτυρίες των συναθλητών του και του διαιτητή του αγώνα, μολονότι παραμένει αδιευκρίνιστη, λόγω του ιδιαίτερου συνωστισμού στους αγώνες ράγκμπυ, η ακριβής ταυτότητα του δράστη. Η σοβαρότητα των τραυματισμών του θύματος είναι ενδεικτική της βίας και του προδήλως εσκεμμένου χαρακτήρα του χτυπήματος που δέχθηκε από αθλητή της αντίπαλης ομάδας (la gravité des blessures révélatrice de la violence et du caractère manifestement délibéré du coup porté par un joueur de l'équipe adverse). Το χτύπημα που δέχτηκε το θύμα αποτελεί σφάλμα που χαρακτηρίζεται από παραβίαση των κανόνων του ράγκμπυ και αυτό σε ένα πλαίσιο ακραίας βαρβαρότητας που ενθάρρυνε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας και που ξεπερνά σαφώς τα όρια της «κανονικής» μαχητικότητας, κοινώς αποδεκτής στην πρακτική του ράγκμπυ (constitue une faute caractérisée par une violation des règles du rugby, et ce dans un contexte d’extrême brutalité encouragée par l’entraîneur de l’équipe adverse et dépassant manifestement les limites de la combativité «normale», communément admise dans la pratique du rugby). Το εναγόμενο αθλητικό σωματείο υπέχει αστική ευθύνη για την υπαίτια ζημία που προκάλεσε αθλητής του, έστω αδιευκρίνιστης ταυτότητας, σε αθλητή της αντίπαλης ομάδας και υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία του αθλητή της αντίπαλης ομάδας, π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κ.λπ. Απορρίπτει την έφεση.