• Γεώργιος Λιανός

Καταγγελία σύμβασης μεταξύ επαγγελματικής αθλητικής ομάδας και αθλητή για σπουδαίο λόγοCA Douai απόφαση της 25.6.2021, 19-00736


Εφετείο Ντουέ (Cour d'appel de Douai). Σύμβαση μεταξύ επαγγελματικής αθλητικής ομάδας καλαθοσφαίρισης και αθλητή για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο (faute grave). Ο αθλητής προέβη σε ψευδείς και δυσφημιστικές διαδόσεις σε βάρος της εργοδότριας ομάδας (propos mensongers et diffamants envers l'employeur), αναφέροντας ότι αυτή και ο Πρόεδρός της εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης. Η συμπεριφορά αυτή του αθλητή κατέστησε πράγματι αντικειμενικώς αδύνατη τη συνέχιση της έννομης σχέσης του με την ομάδα του, η οποία επομένως νομίμως κατήγγειλε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Απορρίπτει την έφεση.