• Γεώργιος Λιανός

Καταγγελία σύμβασης μεταξύ επαγγελματικής αθλητικής ομάδας και αθλητή για σπουδαίο λόγοCA Dijon απόφαση της 30.3.2017, 16-00445


Εφετείο Ντιζόν (Cour d'Appel de Dijon). Σύμβαση μεταξύ επαγγελματικής αθλητικής ομάδας καλαθοσφαίρισης και αθλητή για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο (faute grave). Η ειδικότητα του επαγγελματικού αθλητισμού επιβάλλει, σε περίπτωση του αθλητική ομάδα συνεχίζει να καταβάλλει τις αποδοχές σε αθλητή που δεν παρέχει τις υπηρεσίες του λόγω τραυματισμού, αυτός να συμμορφώνεται με μια προσαρμοσμένη φυσική προετοιμασία (s'astreindre à une préparation physique adaptée) και να υπόκειται στις κατάλληλες φροντίδες για την αποκατάσταση της αγωνιστικής του δυναμικής (se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique). Ο αθλητής δεν εμφανίσθηκε στις προγραμματισμένες συνεδρίες αποκατάστασής του, παρατείνοντας έτσι το χρονικό διάστημα αποχής του από την ενεργό δράση και, συναφώς, παροχής αθλητικών υπηρεσιών στην ομάδα του. Η συμπεριφορά αυτή του αθλητή κατέστησε πράγματι αντικειμενικώς αδύνατη τη συνέχιση της έννομης σχέσης του με την ομάδα του, η οποία επομένως νομίμως κατήγγειλε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Απορρίπτει την έφεση.