• Γεώργιος Λιανός

Μη στοιχειοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και της ιδιότητας του προπονητήΑΣΕΑΔ 73/2016


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και της ιδιότητας του προπονητή (άρθρο 31 παρ. 11 ν. 2725/1999). Σκοπός θέσπισης του ασυμβίβαστου είναι η εξασφάλιση της μη συμμετοχής προσώπων υπό τη διττή ιδιότητα του προπονητή και αθλητή σε πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου πρωταθλήματος και να κατοχυρωθεί η διαφάνεια της συγκεκριμένης διοργάνωσης και των αποτελεσμάτων που την αφορούν. Το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και της ιδιότητας του προπονητή αναφέρεται μόνο σε αγώνες της κατηγορίας στην οποία το επίμαχο πρόσωπο συμμετέχει ως αθλητής. Δεν απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή ως βοηθού προπονητή του σωματείου σε αγώνες πρωταθλήματος άλλης κατηγορίας.