• Γεώργιος Λιανός

Παραβίαση φιλάθλου πνεύματος από διοργάνωση αθλητικού αγώνα χωρίς άδειαΑΣΕΑΔ 14/2019


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ). Οι κανόνες για τη φίλαθλη ιδιότητα δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση για κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής κύρωσης διοικητική ποινή. Η διοργάνωση αθλητικού αγώνα χωρίς άδεια της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας Περιφέρειας για διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης και σε χώρο χωρίς άδεια της οικείας Περιφέρειας για λειτουργία αθλητικής εγκατάστασης στοιχειοθετεί παραβίαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους, που επιφέρει ποινή στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος. Κρίνει ότι το ύψος της ποινής που επέβαλε η ΕΦΙΠ εκφεύγει του προσήκοντος (ορθού) μέτρου και δεν είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΦΙΠ και μειώνει το χρονικό διάστημα στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος.