• Γεώργιος Λιανός

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ΑΑΕ και ΤΑΑΆρθρο 35 του ν. 4734/2020 (ΦΕΚ A΄ 196/8.10.2020)


Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιούνται συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α` 121) εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.