• Γεώργιος Λιανός

Στοιχειοθέτηση της διάπραξης του αδικήματος του ντόπινγκ ίππωνΑΠ 347/2017


Ντόπινγκ ίππων. Στοιχειοθετείται η διάπραξη του αδικήματος του ντόπινγκ ίππων (άρθρο 128 ΙΔ παρ. 1 του ν. 2725/1999), σε περίπτωση που με πρόθεση χορηγείται απαγορευμένη ουσία σε ίππο που συμμετέχει σε ιπποδρομία, με σκοπό να επιτευχθεί τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας, για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης. Ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι η ουσία, η οποία ανευρέθη στον ίππο, δεν επέφερε τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας στην ιπποδρομία και δεν βλάπτει, ως θεραπευτική ουσία, την υγεία του ίππου δεν είναι αυτοτελής ισχυρισμός, αλλά αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός και γι' αυτό το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει ειδικά την απόρριψή του κατ' άρθρο 139 του ΚΠΔ. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.