• Γεώργιος Λιανός

Μη στοιχειοθέτηση της διάπραξης των αδικημάτων της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσειςΑΠ 1465/2019


Επεισόδια μεταξύ φιλάθλων αθλητικής ομάδας και αστυνομικών, μεταξύ τη λήξη αθλητικού αγώνα. Τραυματισμός αστυνομικού από φίλαθλο με πλαστικό αντικείμενο (ωσεί ρόπαλο) και πέτρες. Κατοχή αυτοσχέδιου όπλου μαύρου χρώματος άνευ αδείας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Ως προς το αποδιδόμενο αδίκημα της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, η απόφαση φέρει ασαφή αιτιολογία, καθώς δεν αιτιολογείται ειδικώς η συμμετοχή του αναιρεσείοντα σε πράξεις βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και δεν προσδιορίζεται πώς προκύπτει η συγκεκριμένη δράση αυτού, την οποία ο ίδιος ειδικώς αρνήθηκε, για λόγους που αναλύει εκτενώς. Επιπλέον υπάρχουν ασάφειες ως προς τη διάταξη που εφαρμόσθηκε, καθώς αναφέρεται μεν στην προσβαλλόμενη απόφαση η διάταξη του άρθρου 41ΣΤ παρ. 1 περ. α΄ του ν.2725/1999, πλην όμως εκτίθενται σε αυτήν ορισμένα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της παραγράφου αυτής αλλά και της παραγράφου 2 περ. β΄, η οποία σημειωτέον προβλέπει μικρότερη ποινή από την αναφερόμενη στην απόφαση. Ως προς το αποδιδόμενο αδίκημα της οπλοχρησίας, το Δικαστήριο εσφαλμένα εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 2168/1993, αφού δεν έχει χωρήσει (ούτε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο) καταδίκη για την πράξη της αντίστασης κατά της αρχής, η οποία είχε αρχικά αποδοθεί στον αναιρεσείοντα, και δεν νοείται, κατά τα προαναφερθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, τέλεση της πράξης της οπλοχρησίας, χωρίς την καταδίκη για την κύρια πράξη. Περαιτέρω, αναφορικά με την καταδίκη του κατηγορουμένου για την πράξη της οπλοφορίας, που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος με φυλάκιση μέχρι 2 ετών (άρθρο 10 παρ. 13 περ. β΄ του ν. 2168/1993) και δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των εγκλημάτων, για τα οποία δεν ισχύει η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, το Δικαστήριο έπρεπε, ως εκ του χρόνου τέλεσής της, την 1.6.2014, ήτοι πριν την 31.3.2016 κατά το ν. 4411/2016, να παύσει υπό όρο την ποινική δίωξη για την πράξη αυτή, κατ' εφαρμογή του άρθρου ογδόου παρ. 1 του ν. 4411/2016. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει.