• Γεώργιος Λιανός

Μερική αναίρεση απόφασης περί έλλειψης αστικής ευθύνης ΑΑΕ για τραυματισμό αστυνομικώνΑΠ 1121/2021


Αστική ευθύνη. Αθλητική ανώνυμη εταιρεία (ΑΑΕ). Αγώνας ποδοσφαίρου. Τραυματισμός αστυνομικών κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία τους. Μεταξύ ΑΑΕ και φιλάθλων δεν υφίσταται σχέση πρόστησης. Η γηπεδούχος ΑΑΕ έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να συνεργάζεται με την Αστυνομική Αρχή, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, υπό συνθήκες επιτρέπουσες την ασφαλή παρακολούθησή του από τους φιλάθλους. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση των διαγωνιζόμενων αθλητικών ομάδων να συνεργάζονται με την αρμόδια για την τάξη, εντός και εκτός των γηπέδων, αστυνομική αρχή, και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωση των εκπροσώπων τους να ενεργούν αυτοβούλως, με τη φυσική παρουσία και ανάμειξη τους, προς κατευνασμό των φιλάθλων. Το Εφετείο έκρινε ορθώς ότι η γηπεδούχος ΑΑΕ δεν επέδειξε αμέλεια ούτε ως προς τη διαχείριση των εισιτηρίων που χορηγήθηκαν στους φιλάθλους, ούτε τα εκπροσωπούντα αυτήν όργανα, παρέλειψαν να μεσολαβήσουν μεταξύ των οπαδών και των αστυνομικών για να αποτρέψουν την πρόκληση επεισοδίων μεταξύ τους, αλλά εσφαλμένως επέκτεινε την απόφασή του και υπέρ της φιλοξενούμενης ΑΑΕ, παρότι δεν υπήρχε ταυτότητα αιτιολογικού της πρωτόδικης απόφασης, ως προς την παράνομη συμπεριφορά αυτής και της γηπεδούχου ΑΑΕ. Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση.