ΕφΛαρ 324/2019: Υποχρέωση αθλητή να αποκαταστήσει την ηθική βλάβη που προκλήθηκε σε διαιτητή από διατύπωση απειλής και τραυματισμό του, κατόπιν επίδειξης κόκκινης κάρτας

19.11.2019

Αθλητική αστική ευθύνη. Διατύπωση απειλής και τραυματισμός διαιτητή από αθλητή, κατόπιν επίδειξης κόκκινης κάρτας. Η εκ μέρους αθλητή διατύπωση απειλής προς το διαιτητή αποτελούσε ικανό λόγο για την επίδειξη κόκκινης κάρτας. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι ο διαιτητής δεν εφάρμοσε νόμιμα τους αθλητικούς αγώνες και ότι ο αθλητής δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί με αυτήν την ποινή, η αντίδρασή του να χτυπήσει το διαιτητή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε με την επίκληση δικαιολογημένης αγανάκτησης (άρθρα 308 παρ. 3 και 361 παρ. 3 ΠΚ), καθώς όλοι οι συμμετέχοντες σε αθλητικούς αγώνες οφείλουν να υπακούν και να σέβονται τις αποφάσεις του διαιτητή, ο οποίος ελέγχεται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα της επιτροπής διαιτησίας. Η συμπεριφορά του αθλητή αποτελεί άδικη και υπαίτια πράξη, που προκάλεσε κατ' αιτιώδη συνάφεια ζημία και ηθική βλάβη στο διαιτητή. Απορρίπτει την έφεση.

Please reload