ΔΠρΘεσ 999/2018: Απαγόρευση αναγκαστικής κατάσχεσης σε ακίνητο που έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς αθλητικό σωματείο με προορισμό την ανέγερση γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων

20.2.2018

Αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο που έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς αθλητικό σωματείο με προορισμό να εξυπηρετήσει κοινωφελή σκοπό (ανέγερση γηπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων). Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται, εκτός εάν οι  εγκαταστάσεις αυτές δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη και εκδοθεί προς τούτο δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 825 ΚΠολΔ (άρθρο 7 παρ. 9 του ν. 2725/1999). Η διάθεση του συγκεκριμένου ακινήτου, που έχει ταχθεί για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού και επομένως αποτελεί πράγμα εκτός συναλλαγής, για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που παραχωρήθηκε, είναι άκυρη είτε γίνει εκουσίως είτε με αναγκαστική εκτέλεση. Ακυρώνει την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας.

Please reload