ΔΕφΑθ 2193/2018: Παράνομη ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείου για λόγο που δεν προβλέπεται στο νόμο

1.11.2018

Αθλητικό σωματείο. Ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα της σκοποβολής λόγω λήξης της άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων του σωματείου στο όνομα μελών του, κατ’ επίκληση διατάξεων της ΚΥΑ 4325/30.3.1999. Η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνωρίσεως αθλητικού σωματείου χωρεί μόνο στις περιπτώσεις, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικώς στα άρθρα 6 παρ. 3, 8 παρ. 3 και 41Ζ του νόμου 2725/1999 και στις οποίες δεν εμπίπτει η αναφερόμενη παραβίαση διατάξεων της ΚΥΑ 4325/30.3.1999, ανεξαρτήτως άλλων συνεπειών που τυχόν επιφέρει η παραβίαση των διατάξεων αυτών. Δέχεται την αίτηση.

Please reload