ΔΕΕ προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα της 28.2.2019, C-612/17 και C-613/17, Federazione Italiana Golf και Federazione Italiana Sport Equestri: Κριτήρια υπαγωγής εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών στους φορείς γενικής κυβέρνησης

3.3.2019

Αθλητικές ομοσπονδίες. Φορείς γενικής κυβέρνησης. Οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν υπάγονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την έννοια του Κανονισμού 549/2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ). Η παράγραφος 20.15 του παραρτήματος Α του Κανονισμού ΕΣΛ, η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στους φορείς γενικής κυβέρνησης την ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής ή του προγράμματος ενός νομικού προσώπου μέσω παρέμβασης άλλων φορέων της γενικής κυβέρνησης (π.χ. το κράτος ή την εθνική ολυμπιακή επιτροπή), έχει την έννοια ότι δεν αφορά εξουσίες εξωτερικής εποπτείας που ισχύουν για όλες τις μονάδες που εργάζονται στο πλαίσιο της ίδιας δραστηριότητες (για όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες). Τυχόν υπεροχή της συνδρομής μελών αθλητικών ομοσπονδιών και άλλων ιδιωτικών εσόδων σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση από άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης (π.χ. το κράτος ή την εθνική ολυμπιακή επιτροπή) συνιστά σαφή ένδειξη ότι μια αθλητική ομοσπονδία δεν ελέγχεται από άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Μόνη η χρηματοδότηση σε υψηλό ποσοστό από άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης δεν συνεπάγεται υπαγωγή των αθλητικών ομοσπονδιών στους φορείς γενικής κυβέρνησης, αν δεν διαπιστώνεται και ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής ή του προγράμματός τους μέσω της χρηματοδότησης.

 

Κατεβάστε τις προτάσεις εδώ

Please reload