ΑΣΕΑΔ 36/2017: Πειθαρχικό παράπτωμα η συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό, χωρίς την έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

27.4.2017

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Διαδικασία συμμετοχής αθλητών σε διεθνείς αγώνες. Για τη συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό απαιτείται η έγκριση από την οικεία αθλητική ομοσπονδία (άρθρα 7 παρ. 5 και 33 παρ. 8 του ν. 2725/1999). Σε περίπτωση που αθλητής συμμετάσχει σε διεθνή αγώνα χωρίς να υπάρχει η έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η συμπεριφορά του αυτή στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει τις προβλεπόμενες στο καταστατικό ή στον κανονισμό ποινές.

Please reload