ΑΣΕΑΔ 34/2018: Αρμοδιότητα του CAS για εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων του ΕΣΚΑΝ για επιβολή πειθαρχικών ποινών αποκλεισμού διεθνούς επιπέδου αθλητών λόγω παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ

27.3.2018

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) για επιβολή πειθαρχικής ποινής αποκλεισμού αθλητή λόγω παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ. Σύμφωνα με το άρθρο 14.2.1 του ν. 4373/2016, εφέσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ σχετικά με διεθνούς επιπέδου αθλητές ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ασκούνται αποκλειστικά ενώπιον του Court of Arbitration for Sport (CAS). Η αρμοδιότητα του CAS καταφάσκεται σε περίπτωση διεθνούς επιπέδου αθλητή, χωρίς να απαιτείται ως επιπλέον προϋπόθεση ο αθλητής αυτός να συμμετείχε ταυτόχρονα και σε διεθνή αθλητική οργάνωση. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης αρμοδιότητας του ΑΣΕΑΔ, καθώς η πειθαρχική ποινή αφορούσε σε διεθνούς επιπέδου αθλητή.

Please reload