ΑΠ 247/2018: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη αναφοράς διατάξεων, με βάση τις οποίες απέκτησε ο κατηγορούμενος την ιδιότητα του εργοδότη-υπόχρεου σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

14.9.2018

Αθλητικό σωματείο. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με ερασιτέχνη αθλητή για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Ποινική απόφαση για καταδίκη φυσικού προσώπου ως εργοδότη-υπόχρεου σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η απόφαση στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς δεν αναφέρονται σε αυτήν διατάξεις του καταστατικού ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου, με βάση τις οποίες απέκτησε ο κατηγορούμενος την ιδιότητα του εργοδότη-υπόχρεου σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει.

Please reload