ΔΠρΡοδ 544/2017: Αστική ευθύνη του Δημοσίου για τραυματισμό αστυνομικού από ρίψη πέτρας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αθλητικού αγώνα

12.9.2017

Τραυματισμός αστυνομικού από ρίψη πέτρας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αθλητικού αγώνα. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης. Παράνομη η έκδοση της επίμαχης προσωρινής άδειας λειτουργίας, καθώς δεν προβλεπόταν πουθενά δυνατότητα έκδοσής της ως προσωρινής ή υπό αίρεσή ή προθεσμία και επιπλέον δεν είχε προηγηθεί θετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 56Α ν. 2725/1999, αλλά αντίθετα εισήγηση με διαπίστωση ελλείψεων και ατελειών (συμπεριλαβανομένης της ύπαρξης μπάζων και άχρηστων ή αδρανών υλικών, που έπρεπε να απομακρυνθούν), οι οποίες καθιστούσαν επικίνδυνη τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στην αθλητική εγκατάσταση και οι οποίες δεν είχαν αποκατασταθεί στο σύνολό τους μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παρανομίας του Δημοσίου και της ζημίας του ενάγοντος.

Please reload