ΓνωμΑΠΔΠΧ 7/2015: Μη αντίθεση της υποχρεωτικής προμήθειας κάρτας φιλάθλου για την ταυτοποίηση του κατόχου ηλεκτρονικού εισιτηρίου με την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης της βίας στον αθλητισμό

25.2.2016

Κάρτα φιλάθλου. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φιλάθλων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό. Υποχρέωση πρόβλεψης της συλλογής και επεξεργασίας σε διάταξη τυπικού νόμου. Υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου για εύλογο χρονικό διάστημα 15 ημερών. Μη αντίθεση της υποχρεωτικής προμήθειας κάρτας φιλάθλου για την ταυτοποίηση του κατόχου ηλεκτρονικού εισιτηρίου με την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης της βίας στον αθλητισμό. Αντίθετη μειοψηφία.

 

Κατεβάστε τη γνωμοδότηση εδώ

Please reload