ΣτΕ 1588/2017: Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου για αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγής κατά απόφασης της ΕΦΙΠ

28.6.2017

Απόφαση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας. Νομική φύση. Αίτηση ακύρωσης. Αρμοδιότητα. Ανεξάρτητα από τη νομική φύση της απόφασης αυτής ως διοικητικής ποινής πειθαρχικού χαρακτήρα, η διαφορά που γεννάται από αυτήν εντάσσεται στον πυρήνα της αθλητικής νομοθεσίας και επομένως αρμόδιο για την επίλυσή της είναι το Διοικητικό Εφετείο. Αντίθετη μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία η απόφαση της ΕΦΙΠ για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας συνιστά αμιγώς επιβολή διοικητικής κύρωσης και επομένως η διαφορά από την ένδικη αμφισβήτηση τής αποτελεί διαφορά ουσίας που επιλύεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Παραπέμπει στο Διοικητικό Εφετείο.

Please reload