ΜΠρΑθ (ΔιαδΑσφΜ) 903/2017: Η αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας στην ΕΟΕ γίνεται μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητάς του ή τελεσίδικης ακύρωσης της απόφασης εκλογής του

28.2.2017

Εκπροσώπηση αθλητικής ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου από τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του τακτικού εκπροσώπου (άρθρο 8 π.δ. 130/2000) ή τελεσίδικης ακύρωσης της απόφασης εκλογής του (άρθρο 6 παρ. 3 π.δ. 130/2000).

Please reload