ΔΕφΑθ (Συμβ) 85/2016: Η επαναλαμβανόμενη άρνηση αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία υπάγεται συγκεκριμένο άθλημα, να συμπεριλάβει το άθλημα σε αυτά που καλλιεργεί δεν αποτελεί λόγο αναστολής της προσβαλλόμενης απόφασης

12.5.2016

Ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που είχε χορηγηθεί σε αθλητική ομοσπονδία και υπαγωγή των αθλημάτων που καλλιεργούσε σε άλλη αθλητική ομοσπονδία. Αίτηση αναστολής. Η επαναλαμβανόμενη άρνηση της νέας αθλητικής ομοσπονδίας να συμπεριλάβει το άθλημα σε αυτά που καλλιεργεί δεν αποτελεί λόγο αναστολής της προσβαλλόμενης απόφασης.

Please reload