ΓνωμΟλΝΣΚ 252/2015: Κληρονομητό του δικαιώματος οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντων αθλητών

28.1.2016

Διακριθέντες αθλητές που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Οικονομική επιβράβρευση. Οι έννομες σχέσεις δημοσίου δικαίου με χρηματικό περιεχόμενο κατά κανόνα κληρονομούνται, εκτός αν είναι αυστηρά προσωποπαγείς. Ο χαρακτηρισμός ως έκτακτης της οικονομικής επιβράβεσης διακριθέντων αθλητών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και η εξάρτηση της οικονομικής αυτής επιβράβευσης από συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν την καθιστούν αυστηρά προσωποπαγή και επομένως το δικαίωμα για την οικονομική αυτή επιβράβευση είναι κληρονομητό. Αντίθετη μειοψηφία.

Please reload